Thần học mục vụ. Quản trị Giáo xứ
Tác giả: Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng
Ký hiệu tác giả: TA-H
DDC: 254 - Quản trị Giáo xứ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009042
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 1437
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009617
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 1437
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
Một số từ ngữ viết tắt 9
CHƯƠNG SÁCH I: TÌM HIỂU VỀ SẮC LỆNH HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN  
Chương I: Khái lược về sứ mệnh người tín hữu giáo dân 13
Chương II: Tìm hiểu bản văn qua 78 lần từ Laity được sử dụng 53
Chương III: Để ứng dụng vào mục vụ 145
CHƯƠNG SÁCH II: MỤC VỤ TỔNG QUÁT TRONG NHÃN QUAN QUẢN TRỊ MỤC VỤ  
Chương I: Tìm hiểu một số từ ngữ liên quan 341
Chương II: Tổng quát về lãnh đạo và quản trị trong mục vụ 416
Chương III: Trong nhãn quan quản trị mục vụ 513
Chương IV: Lương tâm trong "Thiên thời địa lợi nhân hoà" 573
Chương V: Lãnh đạo mục vụ theo "Thiên thời địa lợi nhân hoà" 597
CHƯƠNG SÁCH III: KITÔ HỮU GIÁO DÂN TRONG GIA ĐÌNH GIÁO XỨ 634
Chương I: Giáo dân thời hậu Công Đồng Vaticanô II tham gia vào các hoạt động tông đồ, tầm nhìn và hành động 637
Chương II: Giáo xứ là gia đình của Chúa  665
Chương III: Gợi ý cho một số qui chế Hội Đồng mục vụ Giáo xứ 747
Chương IV: Suy tư: Giáo xứ với Hội Đồng mục vụ Giáo xứ sống trong gia đình Giáo xứ 786
Chương V: Kitô hữu giáo dân hôm nay và ngày mai 825
CHƯƠNG SÁCH IV: CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN QUÝ CHỨC HỘI ĐỒNG, HỘI ĐOÀN GIÁO XỨ 855
Chương I: Đôi nét về Giáo hội lữ hành. Gia đình dân Chúa, hiệp thông đồng trách nhiệm 858
Chương II: Mô hình tham gia quy mục tử trong các Hội Đồng hội đoàn 905
Chương III: Huấn luyện thừa tác viên quản trị mục vụ, quy mục tử, tham gia, đồng hành  955
Phần I: Chương trình tập huấn  
Chương I: Vai trò của người giáo dân Việt Nam 965
Chương II: Liên quan đến tổ chức Giáo xứ  966
Chương III: Liên quan đến hội đồng tài chính và kinh tế giáo xứ 967
Chương IV: Liên quan đến hội đồng mục vụ giáo xứ  967
Chương V: Liên quan đến Legio Mariae 968
Chương VI: Liên quan đến huynh đoàn Phan Sinh tại thế 968
Chương VII: Liên quan đến huynh đoàn giáo dân Đa Minh 968
Chương VIII: Liên quan đến phong trào thiếu nhi Thánh Thể 969
Chương IX: Liên quan đến giới trẻ Công giáo 969
Chương X: Liên quan đến Hội các Bà mẹ Công giáo 970
Chương XI: Liên quan đến gia đình phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu 971
Chương XII: Liên quan đến Ban Phụng tự, ca đoàn, lễ sinh… 971
Phần II: Chương trình thường huấn  
Phần III: Chương trình chuyên huấn  
Chương IV: Công đồng Vaticanô II chăm sóc con người và môi trường. Gương hai Thánh Bổn mạng Phêrô Đoàn Công Quí và Emmanuen Lê Văn Phụng 1075
CHƯƠNG SÁCH V: A TRAINING PROGRAM TO PROMOTE COLLABORATIVE LEADERSHIP IN A PARISH PASTORAL COINCIL OF VIETNAMESE PEOPLE 1141