Lectionary for mass
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 264.7 - Cử hành giờ Thánh và tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000194
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003379
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003380
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích