Cầu nguyện theo cộng đoàn Taizé
Phụ đề: Phần bài hát
Tác giả: ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn
Ký hiệu tác giả: DCV
DDC: 264.7 - Cử hành giờ Thánh và tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011010
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: PHẦN HƯỚNG DẪN  
Diễn tiến một buổi cầu nguyện 7
Hướng dẫn cụ thể 17
Lịch cầu nguyện 19
PHẦN II: BÀI HÁT CẦU NGUYỆN  
Bài hát mở đầu 29
Ca ngợi khen 37
Ca ánh sáng Phúc âm 51
Ca suy niệm 65
Bài hát kết thúc 105
Mục lục các bài hát 123