Cầu nguyện theo cộng đoàn Taizé
Phụ đề: Phần hướng dẫn
Tác giả: ĐCV. Thánh Giuse Sài Gòn
Ký hiệu tác giả: DCV
DDC: 264.7 - Họp nhau cầu nguyện, giờ Thánh, tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009357
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: PHẦN HƯỚNG DẪN  
Diễn tiến buổi cầu nguyện 9
Hướng dẫn cụ thể 16
PHẦN II: CÁC MẪU CẦU NGUYỆN  
Mẫu 51: Từ bỏ để theo Đức Kitô 21
Mẫu 52: Anh em hãy ra đi 33
Mẫu 53: Mến Chúa yêu người 45
Mẫu 54: Đón tiếp Chúa và lắng nghe tiếng Người 57
Mẫu 55: Lời kinh Chúa dạy 81
Mẫu 56: Làm giàu trước mặt Chúa 81
Mẫu 57: Hãy tỉnh thức 93
Mẫu 58: Lửa Thánh Thần 105
Mẫu 59: Cánh cửa Nước trời 117
Mẫu 60: Sống khiêm nhường 129
Mẫu 61: Từ bỏ để theo Chúa 141
Mẫu 62: Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót 153
Mẫu 63: Người quản lý trung tín 165
Mẫu 64: Sống đức ái 179
Mẫu 65: Phục vụ trong tin yêu 191
Mẫu 66: Tạ ơn 203
Mẫu 67: Hãy đi rao giảng Tin mừng 215
Mẫu 68: Xin thương xót 227
Mẫu 69: Thiên Chúa thương xót và cứu chữa tội nhân 239
Mẫu 70: Thiên Chúa la chủ sự sống 251
Mẫu 71: Hướng về ngày chung thẩm 263
Mẫu 72: Đức Giêsu Kitô, vua Tình Yêu 275
Mẫu 73: Hãy tỉnh thức 287
Mẫu 74: Sám hối 299
Mẫu 75: Sứ giả của Đấng Thiên Sai 313