Tính khẩn thiết đặc biệt của sứ điệp Lòng Thương Xót Chúa
Tác giả: Lm. George W. Kosicki, CSB
Ký hiệu tác giả: KO-G
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 264.7 - Cử hành giờ Thánh và tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015045
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 96
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: Tại sao không ai cho chúng tôi biết? 5
Chương 2: Nữ tu Faustina có gì đặc biệt? 11
Chương 3: Xin dủ thương! 14
Chương 4: Tại sao Nữ tu Faustina lại đặc biệt như thế? 18
Chương 5: Làm cách nào để đi vào lãnh giới Lòng Thương Xót, lãnh giới của sự sống? 22
Chương 6: Chúa nói về Lòng Thương Xót của Người như thế nào? 27
Chương 7: Sống trong lãnh giới Lòng Thương Xót 33
Chương 8: Tại sao những chiếc bình kín múc Lòng Thương Xót lại đặc biệt và cần thiết như vậy? 38
Chương 9: Nữ tu Faustina: người con đặc biệt của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa 47
Chương 10: Những điểm đặc biệt về đời sống thiêng liêng của Thánh nữ Faustina 51
Chương 11: Những đau khổ đặc biệt của Thánh nữ Faustina 57
Chương 12: Vị trí đặc biệt của Thánh Thể trong đời sống Thánh nữ Faustina 62
Chương 13: Satan đặc biệt căm hận sứ mạng của Thánh nữ Faustina 68
Chương 14: Điểm tương đồng đặc biệt giữa nhật ký nữ tu Faustina và Tông thư Thiên Chúa giàu Lòng thương xót của Đức Gioan Phaolo II 71
Chương 15: Lòng tôn sùng đặc biệt của Nữ tu Faustina đối với Trái tim nhân lành Chúa Giêsu 77