Một giờ bên Chúa
Phụ đề: Các giờ Chầu Thánh Thể
Tác giả: Catarina
Ký hiệu tác giả: CAT
DDC: 264.7 - Cử hành giờ Thánh và tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000276
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 155
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014376
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 155
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chầu Thánh Thể với Lời Chúa 1
Chầu Thánh Thể với Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh 33
Chầu Thánh Thể cách thông thường 47
Suy niệm và lần hạt Mân Côi trước Thánh Thể 57
Tông thư Thánh Thể - bản Song ngữ Anh - Việt 69
Chầu Thánh Thể - suy niệm Tông thư Thánh Thể 121
Các giờ chầu khác 143