Cầu nguyện theo cộng đoàn Taizé
Phụ đề: Phần hướng dẫn
Tác giả: ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn
Ký hiệu tác giả: DCV
DDC: 264.7 - Cử hành giờ Thánh và tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009518
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 375
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu  
PHẦN I: CÁC MẪU CẦU NGUYỆN NĂM C 15
Mẫu cầu nguyện 01 (CN I MV C): Tỉnh thức và cầu nguyện 17
Mẫu cầu nguyện 02 (CN II MV C): Dọn đường cho Chúa đến 22
Mẫu cầu nguyện 03 (CN III MV C): Đón Chúa đến 27
Mẫu cầu nguyện 04 (CN IV MV C): Niềm vui Giáng sinh 32
Mẫu cầu nguyện 05 (CN Thánh Gia Thất): Đời sống gia đình 38
Mẫu cầu nguyện 06 (CN Chúa Hiền Linh): Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân 43
Mẫu cầu nguyện 07 (CN II TN C): Tin và thực thi ý Chúa 48
Mẫu cầu nguyện 08 (CN III TN C): Thiên Chúa yêu thương mọi người 53
Mẫu cầu nguyện 09 (CN TN IV C): Nhận biết Chúa 58
Mẫu cầu nguyện 10 (CN V TN C): Theo tiếng Chúa gọi 63
Mẫu cầu nguyện 11 (CN VI TN C): Sống tinh thần nghèo khó 68
Mẫu cầu nguyện 12: (CN VII TN C): Sống giới luật yêu thương 74
Mẫu cầu nguyện 13 (CN VIII TN C): Học cùng thầy 79
Mẫu cầu nguyện 14 (CN I Mùa chay C): Tín thác trong cầu nguyện 84
Mẫu cầu nguyện 15 (CN II Mùa chay C): Lắng nghe và thực thi ý Chúa 90
Mẫu cầu nguyện 16 (CN III Mùa chay C): Sám hối 95
Mẫu cầu nguyện 17 (CN IV Mùa chay C): Tình Chúa khoan dung 100
Mẫu cầu nguyện 18 (CN V Mùa chay C): Tha thứ 106
Mẫu cầu nguyện 19 (CN Lễ Lá C ): Thập Giá dấu chỉ tình yêu và ơn cứu độ 111
Mẫu cầu nguyện 20 (CN Phục sinh C): Đến với Chúa để ra đi loan báo Tin Mừng 117
Mẫu cầu nguyện 21 (CN II Phục sinh C): Làm chứng cho Chúa Phục sinh 122
Mẫu cầu nguyện 22 (CN III Phục Sinh C): Yêu Chúa 127
Mẫu cầu nguyện 23 (CN IV Phục sinh): Chúa Chiên lành 132
Mẫu cầu nguyện 24 (CN V Phục Sinh C): Yêu thương  137
Mầu Cầu Nguyện 25 (CN VI Phục Sinh C): Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy 142
Mẫu cầu nguyện 26 (Lễ Thăng Thiên): Được sai đi 147
Mẫu cầu nguyện 27 (Lễ Hiện Xuống): Đón nhận Thánh Linh 152
Mẫu cầu nguyện (Lễ chúa Ba Ngôi): Tôn vinh Chúa ba Ngôi 157
Mẫu cầu nguyện 29 (Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô): Thần lương cho con người 162
Mẫu càu nguyện 30 (CN XII TN C): Dấu chứng đức tin 168
Mẫu cầu nguyện 31 (CN XIII TN C): Từ bỏ để theo Đức Kitô 173
Mẫu cầu nguyện 32 (CN XIV TN C): Anh em hãy ra đi 178
Mẫu cầu nguyện 33 (CN XIV TN C): Mến Chúa yêu người 178
Mẫu cầu nguyện 34 (CN XIV TN C): Đón tiếp Chúa và lắng nghe tiếng Người 189
Mẫu cầu nguyện 35 (CN XIV TN C): Lời kinh Chúa dạy 194
Mẫu cầu nguyện 36 (CN XIV TN C): Làm giàu trước mặt Chúa 200
Mẫu cầu nguyện 37 (CN XIV TN C): Hãy tỉnh thức 205
Mẫu cầu nguyện 38 (CN XIV TN C): Lửa Thánh Thần 211
Mẫu cầu nguyện 39 (CN XIV TN C): Cánh cửa Nước Trời 216
Mẫu cầu nguyện 40 (CN XXII TN C): Sống khiêm nhường  221
Mẫu cầu nguyện 41 (CN XXIII TN C): Từ bỏ theo Chúa  227
Mẫu cầu nguyện 42 (CN XXIV TN C): Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót 233
Mẫu cầu nguyện 43 (CN XXVTNC): Người quản lý trung tín 238
Mẫu cầu nguyện 44 (CN XXVI TN C): Sống đức ái 244
Mẫu cầu nguyện 45 (CN XXVII TN C): Phục vụ trong tin yêu 250
Mẫu cầu nguyện 46 (CN XXVIII TN C): Tạ ơn 255
Mẫu cầu nguyện 47 (Khánh Nhật Truyền Giáo): Hãy đi loan báo Tin mừng 260
Mẫu cầu nguyện 48 (CN XXIX TN C): Cầu nguyện và tín thác 266
Mẫu cầu nguyện 49 (CN XXX TN C): Xin thương xót 271
Mẫu cầu nguyện 50 (CN XXXI TN C): Thiên Chúa thương xót và cứu chữa tội nhân 276
Mẫu cầu nguyện 51 (CN XXXII TN C): Thiên Chúa là chủ sự sống 281
Mẫu cầu nguyện 52 (CN XXXIII TN C): Hướng về ngày chung lâm 286
Mẫu cầu nguyện 53 (CN XXXIV TN C): Đức Giê su Ki tô, Vua tình yêu 292
PHẦN II: CÁC MẪU CẦU NGUYỆN THEO CHỦ ĐỀ 299
Chủ đề: Sám hối 301
Chủ đề: Theo Chúa 306
Chủ đề: Hiệp nhất 311
Chủ đề: Tạ ơn 316
Chủ đề: Sai đi 321
Chủ đề: Tình yêu mục tử 326
Chủ đề:  Thiên Chúa yêu thương 331
Chủ đề: Vinh quang Thiên Chúa 336
Chủ đề: Niềm hy vọng 341
Chủ đề: Đức Giê su bánh ban sự sống 346
Chủ đề : Niềm hy vọng vào Đức Giê su 351
Chủ đề: Thiên Chúa yêu thương cứu độ 356
Chủ đề: Ơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu 361
Chủ đề: Người môn đệ đồng hình đồng dạng với Chúa 366
Chủ đề: Khó khăn, thử thách của người môn đệ 371