Hãy đến với Ta trong Bí tích Thánh Thể
Phụ đề: Gồm 10 giờ chầu Thánh Thể để suy niệm, cầu nguyện…
Tác giả: Gm. Josefino S. Ramirez, Lm. Vincente Martin Lucia
Ký hiệu tác giả: RA-J
DDC: 264.7 - Cử hành giờ Thánh và tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001573
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 278
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007089
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 278
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009841
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 278
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014668
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 278
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Để được biết Đức Kitô Giêsu trong Bí tích Thánh Thể 13
2. Tin tưởng nơi Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể 40
3. Kết hiệp với Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể 68
4. Chúa Giêsu là mục tử nhân lành hiện diện trong bí tích Thánh Thể 96
5. Đức Giêsu hiện diện thật trong bí tích Thánh Thể 143
6. Lòng từ bi của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể 165
Thánh Thể 190
- Giải thích về giá trị của việc lần chuỗi Mân Côi trước Thánh Thể 221
8. Mầu nhiềm Nhập Thể 225
9. Mầu nhiệm Khổ Nạn 236
10. Mầu nhiệm Phục Sinh 247
- Món quà của lòng tin và sự hiểu biết 258
- Những dẫn chứng trong Kinh Thánh và Giáo huấn của Hội Thánh 268