L'eglise catholique et leculte des morts
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 264.7 - Cử hành giờ Thánh và tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013625
Nhà xuất bản: Plon-Mame
Năm xuất bản: 1930
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích