Tuần cửu nhật mừng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyễn Tội, Cha Thánh Đa Minh và các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Tác giả: Giáo phận Bùi Chu
Ký hiệu tác giả: BUI
DDC: 264.7 - Cử hành giờ Thánh và tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007112
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007113
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007114
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007115
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007256
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tuần cửu nhật kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 5
Tuần cửu nhật kính Thánh Đa Minh 43
Tuần cửu nhật kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam 67