Hymnes et Prières des premiers siècles
Tác giả: Lucien Deiss
Ký hiệu tác giả: DE-L
DDC: 264.7 - Cử hành giờ Thánh và tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009598
Nhà xuất bản: Fleurus
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích