Mass bosk A. Journey into the heart of Jesus
Tác giả: Rita Ring
Ký hiệu tác giả: RI-R
DDC: 264.7 - Cử hành giờ Thánh và tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003342
Nhà xuất bản: Shepherds of Christ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 277
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích