People's companion to the Breviary
Tác giả: Carmelites of Indianapolis
Ký hiệu tác giả: CAR
DDC: 264.7 - Cử hành giờ Thánh và tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006910
Nhà xuất bản: Psalter Carmelite Monastery
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 24
Số trang: 560
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007367
Nhà xuất bản: Psalter Carmelite Monastery
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 24
Số trang: 560
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích