Kinh nguyện gia đình
Tác giả: Toà Giám Mục Nha Trang
Ký hiệu tác giả: TOA
DDC: 264.7 - Cử hành giờ Thánh và tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007209
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 286
Số trang: 21
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016485
Nhà xuất bản: Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 286
Số trang: 21
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
1. Dấu thánh giá 9
2. Xướng đáp mở đầu kinh sáng 9
3. Xướng đáp mở đầu các giờ kinh khác 9
4. Kinh sấp mình 10
5. Kinh Đức Chúa Thánh Thần 10
6. Kinh sáng soi 10
7. Bài hát mở đầu 10
8. Dấu thánh giá kép 11
9. Kinh tin 11
10. Kinh cậy 11
11. Kinh Kính Mến 12
12. Kinh Lạy Cha 12
13. Kinh Kính Mừng 12
14. Kinh Sáng danh 12
15. Lời Chúa 12
16. Kinh Tin Kính 13
17. Kinh thú nhận 13
18. Kinh Ăn năn Tội 13
19. Kinh cám ơn 14
20. Kinh trông cậy 14
21. Ba câu lạy 14
22. Chúc lành 15
23. Kinh đội ơn 15
24. Kinh dâng ngày của thiếu nhi 15
25. Kinh xin ơn quảng đại 15
26. Kinh trước kinh xét mình 16
27. Kinh phó dâng 16
28. Kinh dâng mình buổi tối của Thiếu nhi 16
29. Kinh dâng mọi sự cho Trái Tim chúa Giêsu 17
30. Mẫu 1. Kinh Lạy Cha 18
31. Mẫu 2. Về lao động 18
32. Mẫu 3. Mến Chúa yêu người 18
33. Mẫu 4. Chúa hiện diện 18
34. Mẫu 5. Chia sẻ 19
35. Mẫu 6. Xin chúc lành 19
36. Mẫu 7. Nhớ người thiếu thốn 19
37. Mẫu 8. Dấu chỉ hiệp nhất 19
38. Mẫu 9. Mừng khách 19
39. Mẫu 1. 20
41. Mẫu 3. Kinh Sáng danh 20
42. Xin Chúa củng cố ơn bí tích rửa tội 21
43. Xin Chúa củng cố ơn bí tích thêm sức 21
44. Kinh thiếu nhi dọn mình rước lễ 21
45. Kinh rước lễ thiêng liêng 22
46. Kinh thiếu nhi cám ơn sau rước lễ 22
47. Kinh của nhi đồng 22
48. Kinh của thiếu nhi nam 23
49. Kinh của thiếu nhi nữ 23
50. Kinh của thiếu nhi cầu cho cha mẹ 23
51. Kinh của thanh thiếu niên cầu cho cha mẹ 24
52. Kinh xin ơn học tập tốt 25
53. Kinh hứa nguyện của học sinh 25
54. Kinh nguyện vào đời 26
55. Kinh nguyện của bệnh nhân 27
56. Kinh xin ơn đón nhận lời Chúa 27
57. Kinh xin biết cách dùng thì giờ 28
58. Kinh dâng trái tim cho Chúa 29
59. Kinh xin ơn biết kính trọng tình yêu 29
60. Kinh nguyện của đôi bạn sắp cưới 30
61. Kinh của người lao động 30
62. Kinh của tình bạn 31
63. Kinh nguyện của người già 32
64. Kinh cầu cho ơn thiên triệu 33
65. Kinh huynh trưởng thiếu nhi 33
66. Kinh giáo lý viên 33
67. Kinh của người tông đồ trẻ 34
7. Những kinh về Đức Mẹ và Các Thánh 36
68. Kinh truyền tinh 36
69. Kinh nữ vương thiên đàng 36
70. Kinh hãy nhớ 37
71. Kinh xin Mẹ giữ lòng con 37
72. Kinh dâng mình cho trái tim Đức Mẹ 38
73. Kinh thiên Thần Bản mệnh 40
74. Kinh các thánh Tử Đạo Việt Nam 40
75. Kinh xin ơn cho toàn phận sự 41
76. Kinh thánh Giuse 41
77. Knh thánh hóa sức lao động 42
78. Kinh gia đình 42
79. Kinh cầu nguyện cho gia đình 43
80. Kinh dâng Gia đình cho Trái tim Chúa Giêsu 44
81. Kinh tận hiến gia đình cho Mẹ phù hộ các giáo hữu 45
82. Kinh đền tạ trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu 45
83. Kinh cầu cho các linh Mục và chủng sinh 47
84. Kinh hiệp nhất 47
85. Kinh nghĩa Đức tin 49
86. Kinh mười điều răn 50
87. Kinh sáu điều răn của của Hội thánh 51
88. Kinh bảy Bí tích 51
89. Kinh mười bốn mối thương người 51
90. Kinh cải tội bảy mối 52
91. Kinh tám mối phúc thật 52
92. Thánh thi" Ca ngợi" (Te Deum) 53
93. Lạy Thiên Chúa toàn năng 56
94. Dâng ngày cho Chúa Giêsu 56
95. Xin ơn đức tin 56
96. Xin ơn dũng cảm 57
97. Xin ơn làm chứng 57
98. Xin Chúa hoàn tất 57
99. Xin được góp phần 57
...