Cầu nguyện theo cộng đoàn Taizé
Phụ đề: Phần hướng dẫn
Tác giả: ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn
Ký hiệu tác giả: DCV
DDC: 264.7 - Cử hành giờ Thánh và tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009356
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 324
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: PHÂN HƯỚNG DẪN  
HƯỚNG DẪN CẦU NGUYỆN THEO CỘNG ĐOÀN TAIZÉ  
Diễn tiến một buổi cầu nguyện 9
Hướng dẫn cụ thể 16
PHẦN II: CÁC MẪU CẦU NGUYỆN  
Mẫu 34: Tín thác trong cầu nguyện 21
Mẫu 35: Lắng nghe và thực thi ý Chúa 33
Mẫu 36: Sám hối 45
Mẫu 37: Tình Chúa khoan dung 57
Mẫu 38: Tha thứ 69
Mẫu 39: Thập giá dấu chỉ tinh yêu và ơn cứu độ 81
Mẫu 40: Đến với Chúa để ra đi loan báo Tin mừng 93
Mẫu 41: Làm chứng cho Chúa Phục sinh 105
Mẫu 42: Yêu Chúa 117
Mẫu 43: Chúa chiên lành 129
Mẫu 44: Yêu thương 141
Mẫu 45: Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy 153
Mẫu 46: Được sai đi 165
Mẫu 47: Đón nhận Thánh Thần 177
Mẫu 48: Tôn vinh Chúa Ba Ngôi 189
Mẫu 49: Thần lương cho con người 201
Mẫu 50: Sống làm chứng cho Đức Kitô 213