Thờ lạy Chúa
Phụ đề: Gồm 50 bài suy niệm trong giờ chầu Thánh Thể
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 264.7 - Cử hành giờ Thánh và tuần cửu nhật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004957
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013409
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Bài 1: Tiệc Chiên Thiên Chúa 8
Bài 2: Thiết lập Giao ước mới 13
Bài 3: Thánh Thể, Giao ước mới và vĩnh cửu 19
Bài 4: Thánh Thể, hy tế thập giá của Đức Giêsu 23
Bài 5: Thánh Thể, mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu 29
Bài 6: Trên đường Emmau 33
Bài 7: Thánh Thể làm nên Hội Thánh 39
Bài 8: Một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô 44
Bài 9: Thánh Thể và sự sống trường sinh 48
Bài 10: Thánh Thể và Ba Ngôi 53
Bài 11: Thánh Thể trung tâm và chóp đỉnh của việc truyền giáo 59
Bài 12: Tấm bánh trường sinh bẻ ra cho mọi người 63
Bài 13: Bánh bởi trời 68
Bài 14: Bánh Lời Chúa và bánh Thánh Thể 73
Bài 15: Đức Kitô Thánh Thể, nguồn sự sống và là nguồn sáng 78
Bài 16: Tấm bánh cao cả và hèn mọn 82
Bài 17: Lương thực thần thiêng 86
Bài 18: Lời Hằng Sống và bánh ban sự sống 93
Bài 19: Hạt giống đức tin 98
Bài 20: Thánh Thể và ngọn nến của lòng tin, lòng mến 101
Bài 21: Thánh Thể, bí tích tình yêu 105
Bài 22: Thánh Thể, bí tích của lòng thương xót 109
Bài 23: Thánh Thể, nơi gặp gỡ tình yêu 116
Bài 24: Tình yêu làm nảy sinh tình yêu 121
Bài 25: Gặp gỡ Đức Kitô trong anh em 127
Bài 26: Thánh Thể, mầu nhiệm đức tin 131
Bài 27: Thánh Thể, bí tích hiệp thông 136
Bài 28: Thánh Thể, mầu nhiệm hiệp thông 145
Bài 29: Thánh Thể, mầu nhiệm tình thương 150
Bài 30: Muối cho đời 156
Bài 31: Thánh thể và ơn gọi phục vụ 163
Bài 32: Thánh Thể và đời thường 171
Bài 33: Hiệp nhất trong hòa bình 176
Bài 34: Giờ thánh cầu cho hòa bình thế giới 182
Bài 35: Linh mục cử hành Thánh Thể 188
Bài 36: Lạy Thầy, xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều 193
Bài 37: Giờ thánh cầu cho bệnh nhân 203
Bài 38: Giờ thánh cầu ơn chết lành 210
Bài 39: Giờ thánh cho giới gia trưởng 215
Bài 40: Yêu thương và phục vụ 222
Bài 41: Bí tích Thánh Thể và sứ mạng truyền giáo 229
Bài 42: Giờ thánh dành cho các hiền mẫu 237
Bài 43: Giờ thánh dành cho giới trẻ 244
Bài 44: Thánh Thể là nguồn suối trường sinh 251
Bài 45: Chứng nhân trong đời sống hằng ngày 255
Bài 46: Hãy trở nên trẻ nhỏ 261
Bài 47: Em đến với Chúa 269
Bài 48: Chúa yêu em 274
Bài 49: Thiếu nhi cầu nguyện cho gia đình 280
Bài 50: Thiếu nhi noi gương Chúa Giêsu 284