Slave of Christ
Phụ đề: A new Testament metaphor for total devotion to Christ
Tác giả: Murray J. Harris
Ký hiệu Tác giả: HA-M
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012953
Nhà Xuất bản: Apollos
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 23
Số trang: 224
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích