Đất tiền đất bạc
Nguyên tác: The Fortunate Pilgrim
Tác giả: Mario Puzo
Ký hiệu tác giả: PU-M
DDC: 813 - Tiểu thuyết (văn học Châu Mỹ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004632
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 376
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích