Pháo đài số
Phụ đề: Mã tuần hoàn, thật quyền uy, thật nguy hiểm và không thể phá vỡ....
Tác giả: Dan Brown
Ký hiệu tác giả: BR-D
Dịch giả: Chúc Linh
DDC: 813 - Tiểu thuyết (văn học Châu Mỹ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007594
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 603
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015217
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 24
Số trang: 585
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015582
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 502
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích