Trốn chạy
Nguyên tác: Runaway
Tác giả: Alice Munro
Ký hiệu tác giả: MU-A
Dịch giả: Trần Thị Hương Lan
DDC: 813 - Tiểu thuyết (văn học Châu Mỹ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007598
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 448
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Trốn chạy 9
Tình cờ 68
Sắp rồi 119
Nín lặng 170
Đam mê 215
Báng bổ 266
Mắc lỡm  317
Thần lực 361