Người đua diều
Nguyên tác: The Kite Runner
Tác giả: Khaled Hosseini
Ký hiệu tác giả: HO-K
Dịch giả: Nguyễn Bản
DDC: 813 - Tiểu thuyết (văn học Châu Mỹ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016459
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 457
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích