Cứu vớt tâm hồn
Phụ đề: Đứa trẻ hư bên trong bạn
Tác giả: Trần Minh Nhật
Ký hiệu tác giả: TR-N
DDC: 158.2 - Liên hệ với cá nhân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000813
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 255
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Thất Lạc
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích