Thiên Thần và Ác Quỷ
Tác giả: Dan Brown
Ký hiệu tác giả: BR-D
Dịch giả: Vũ Thị Thanh Bình
DDC: 813 - Tiểu thuyết (văn học Châu Mỹ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006740
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 820
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006741
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 820
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích