Hỏa ngục
Tác giả: Dan Brown
Ký hiệu tác giả: BR-D
Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
DDC: 813 - Tiểu thuyết (văn học Châu Mỹ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008917
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 24
Số trang: 687
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015214
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 24
Số trang: 687
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích