Tình cha
Nguyên tác: Beautiful Boy - A Father's Jorney Though His Son's Addiction
Tác giả: David Sheff
Ký hiệu tác giả: SH-D
Dịch giả: Vũ Kim Dung
DDC: 813 - Tiểu thuyết (văn học Châu Mỹ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001908
Nhà xuất bản: Văn Hóa Sài Gòn
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 465
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích