Suối nguồn
Nguyên tác: The Fountainhead
Tác giả: Ayn Rand
Ký hiệu tác giả: RA-A
Dịch giả: Vũ Lan Anh, Đặng Quang Hiếu
DDC: 813 - Tiểu thuyết (văn học Châu Mỹ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003894
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 1174
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích