Chuông nguyện hồn ai
Tác giả: Ernest Hemingway
Ký hiệu tác giả: HE-E
Dịch giả: Hồ Thể Tần, Nguyễn Vĩnh
DDC: 813 - Tiểu thuyết (văn học Châu Mỹ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006628
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 634
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006634
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 634
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích