Chữ K thứ tư
Tác giả: Mario Puzo
Ký hiệu tác giả: PU-M
Dịch giả: Nguyễn Hải Anh
DDC: 813 - Tiểu thuyết (văn học Châu Mỹ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001914
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 601
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích