Chữ A mầu đỏ
Tác giả: Nathaniel Hawthorne
Ký hiệu tác giả: HA-N
DDC: 813 - Tiểu thuyết (văn học Châu Mỹ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010994
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 419
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích