Hoang dã
Phụ đề: Hành trình tìm lại trên đường mon Pacilic Crest
Tác giả: Cheryl Strayed
Ký hiệu tác giả: ST-C
DDC: 813 - Tiểu thuyết (văn học Châu Mỹ)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003926
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 24
Số trang: 385
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 7
Mở đấu 11
PHẦN MỘT: MƯỜI NGÀN THỨ 15
1. Mười ngàn thứ 17
2. Chia ly 39
3. Khom lưng đứng thẳng 51
PHẦN HAI: NHỮNG CON ĐƯỜNG 59
4. Đường mòn Pacific Crest, Tập 1: California 61
5. Những con đường 78
6. Một con bò ở cả hai phía 95
7. Cô gái duy nhất trong rừng 127
PHẨN BA: MIỀN SÁNG 145
8. Điểu học 147
9. Đừng đế lạc 169
10. Miền sáng 182
PHẦN BỐN: HOANG DÃ 219
11. Lou không còn lou nữa 221
12. Xa như thế 237
13. Tầng tầng cây cối 256
14. Hoang dã 275
PHẦN NĂM: HỘP MƯA 291
15. Hộp mưa 293
16. Mazama 324
17. Chuyển sang chế độ cơ bản 338
18. Nữ hoàng PCT 355
19. Giấc mơ về một ngôn ngữ chung 368
Lời cảm ơn 383
Những cuốn sách đã đốt trên đường 386
Vài nét về tác giả 387