Đức Giêsu ngày nay
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 232.1 - Chúa Giêsu (Kitô học)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1&2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003926
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1977
Khổ sách: 29
Số trang: 326
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích