Mystères Douloureux
Phụ đề: Le couronnement d'epines
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 232.17 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013717
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 452
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích