Sự thực về khăn liệm Turin
Tác giả: Kenneth E. Stevenson , Gary R. Habermans
Ký hiệu tác giả: ST-K
Dịch giả: N.H.N
DDC: 232.17 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001610
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002577
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích