Passion et résurrection du seigneur
Tác giả: P. Benoit, O.P.
Ký hiệu tác giả: BE-P
DDC: 232.17 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016439
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 18
Số trang: 390
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích