Lời hứa đã được thực hiện
Phụ đề: Suy niệm về cuộc thương khó của Chúa trong Tin mừng
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 232.17 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008246
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Thất Lạc
Mã số: 617BC0008275
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Phần 1: TRÌNH THUẬT CUỘC THƯƠNG KHÓ THEO TIN MỪNG MATTHÊU 9
Chương 1: Cuộc thương khó của Chúa Giêsu đưa Phêrô đến chỗ tự biết chính mình và biết Thầy của mình 10
1. Việc mất hết tinh thần do mầu nhiệm của cuộc thương khó 11
2. Vì sao Chúa Giêsu phải chịu thương khó và chịu chết 12
3. Ông Phêrô bị cuộc thương khó tác động như thế nào? 14
4. Bi kịch của ông Phêrô 21
5. Sự hoán cải của Phêrô 27
Chương 2: Sự yếu đuối của Thiên Chúa 29
1. Ba lối tiếp cận sự suy niệm cuộc thương khó của Chúa 30
2. Vài kinh nghiệm thần bí 32
3. Một Thiên Chúa yếu đuối 35
Chương 3: Tính dễ tổn thương của Thiên Chúa 47
1. Giuđa: Tính bần tiện với nỗi thèm khát nằm phía sau sự cao thượng 47
2. Những người lính: Thất vọng và ao ước trả thù 51
3. Philatô: Tra vấn để được xác nhận 54
Chương 4: Cái chết của Thiên Chúa 58
1. Tính cách không thể nói được của cái chết 58
2. Những nỗi sỉ nhục mà Chúa Giêsu đã chịu 59
3. Những khoảng khắc sau cùng 65
4. Sau khi chết 67
Phần 2: TRÌNH THUẬT VỀ CUỘC THƯƠNG KHÓ THEO TIN MỪNG MÁCCÔ 71
Chương 1: Mầu nhiệm Con Người 72
1. Dẫn nhập 72
2. Lần tiên báo thứ nhất về cuộc thương khó (Mc 8,31-37) 75
3. Lần tiên báo thứ hai về cuộc thương khó (Mc 9,31-32) 79
4. Lần tiên báo thứ ba về cuộc thương khó (Mc 10,32-34) 80
Chương 2: Cuộc thương khó của Chúa Giêsu 83
1. Những câu hỏi về cuộc thương khó 83
2. Câu trả lời 85
3. Những bức tranh 87
Phần 3: TRÌNH THUẬT THƯƠNG KHÓ TRONG TIN MỪNG LUCA 91
Chương 1: Chúa Giêsu giữa những thành công và không hiểu được 92
1. Dẫn nhập 92
2. Anh em bảo Thầy là ai? (Lc 9,18-22) 93
3. Bị phó nộp vào tay người đời 96
4. Lời Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm (Lc 18,31-34) 100
Chương 2: Ý nghĩa thực sự của Thập giá 104
1. Thập giá và hoán cải 104
2. Tôi, Phêrô và Thập giá 106
Chương 3: Thập giá của Đức Maria  119
1. Mầu nhiệm của sự chuẩn bị 121
2. Sự phấn khởi ban đầu 123
3. Những khoảng khắc đen tối 124
4. Đức Maria ở dưới chân Thập giá – Đức Maria trong Giáo hội 128
Phần 4: TRÌNH THUẬT VỀ CUỘC THƯƠNG KHÓ THEO TIN MỪNG GIOAN 133
Chương 1: Thập giá và vinh quang 134
1. Dẫn nhập 134
2. Đề tài Vinh quang 136
3. Đề tài Giương cao lên 138
4. Đề tài về Giờ 139
5. Trình thuật về cuộc Thương khó 140
Chương 2: Chúa Giêsu trước Philatô và việc đâm thâu Đấng chịu đóng đinh 144
1. Chúa Giêsu trước Philitô 144
2. Lưỡi đòng đâm thâu 152
Chương kết: Sứ điệp của Chúa phục sinh 156
1. Những lần hiện ra của Chúa Giêsu 156
2. Chúa phục sinh gọi tên từng người chúng ta 157
3. Loan báo niềm hy vọng 159