La douloureuse Passion
Phụ đề: D'Après les Visions de anne catherine emmerich
Tác giả: J. de G.
Ký hiệu tác giả: GD-J
DDC: 232.96 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012247
Nhà xuất bản: Paris
Khổ sách: 16
Số trang: 328
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích