Le mystère pascal source de l'apostolat
Tác giả: F. X. Durwell
Ký hiệu tác giả: DU-F
DDC: 232.17 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012622
Nhà xuất bản: Les éditions ouvrieres
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 17
Số trang: 335
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích