La Passion de N.-S. Jésus-Christ selon le chirurgien
Tác giả: Docteur Pierre Barbet
Ký hiệu tác giả: BA-P
DDC: 232.17 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012254
Nhà xuất bản: Apotolat des Editions
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 17
Số trang: 262
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích