Le Mystère de la mort et sa célébration
Tác giả: Lex Orandi
Ký hiệu tác giả: OR-L
DDC: 232.17 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012124
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 19
Số trang: 473
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích