Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu qua tấm khăn liệm Turin
Tác giả: An Thiện Minh
Ký hiệu tác giả: AN-M
DDC: 232.96 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009859
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 23
Số trang: 455
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009982
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 23
Số trang: 455
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Mở  15
PHẦN I: KHẢO NGHIỆM KHĂN LIỆM TURIN 23
Chương 1: Khảo Nghiệm Khăn Liệm Turin 25
1.1. Các cuộc khảo nghiệm trước 1978 25
1.2. Cuộc khảo nghiệm năm 1978 34
1.2.1. Kết quả ban đầu 37
1.2.1.1. Đo quang phổ tia X huỳnh quang 37
1.2.1.2. Chụp X quang 38
1.2.1.3. Đo quang phổ quang điện 38
1.2.1.4. Quét hình bằng tia cực tím 38
1.2.1.5. Phân tích bụi 38
1.2.1.6. Đặc tính hình ảnh 38
1.2.2. Kết quả bổ sung 39
1.2.2.1. Phân tích vải dệt 39
1.2.2.2. Phân tích phân tử 39
1.2.2.3. Phân tích máu 40
1.2.2.4. Phân tích cách cấu tạo hình người 41
1.2.2.5. Xác định niên đại Khăn liệm 43
1.3. Các phát hiện sau năm 1978 47
1.4. Kết luận  58
1.4.1. Đặc tính Tấm khăn liệm 58
1.4.2. Đặc tính hình ảnh của tấm khăn liệm 59
1.4.3. Nội dung hình nguời trên Tấm khăn liệm 60
PHẦN II: PHÂN TÍCH CUỘC  KHỔ NẠN THEO QUAN ĐIỂM Y HỌC 67
Chương 2: Những khổ hình khởi màn 69
2.1. Đại cương 70
2.2. Những nhục hình trong đêm thứ năm và tại tiền đường 71
2.3. Cuộc đánh đòn 72
2.4. Vòng gai 74
2.5. Vác Thập giá 77
Chương 3: Vết thương nơi tay 83
3.1. Theo nghệ thuật ảnh tượng 83
3.2. Theo việc in dấu thánh 84
3.3. Theo Tấm khăn liệm 86
3.3.1. Xác định góc độ cánh tay 86
3.3.2. Xác định vị trí vết thương tay 90
3.3.2.2. Thực nghiệm trên tử thi 91
3.3.2.3. Vị trí lỗ đinh ở tay 101
Chương 4: Vết thương ở bàn chân 109
4.1. Khảo sát đại cương 109
4.2. Thực nghiệm trên tử thi 111
4.3. Xác định vị trí lỗ đinh ở bàn chân 115
Kết luận:  118
Chương 5: Vết thương nơi tim 119
5.1. Khảo sát đại cương 119
5.1.1. Máu và nước 120
5.1.2. Vị trí nhát đòng 122
5.2. Thực nghiệm 124
5.2.1. Trên người đang sống - hình chụp X quang 128
5.2.2. Trên tử thi 130
5.2.2.1. Máu 130
5.2.2.2. Nước 131
5.2.2.3. Tĩnh mạch chủ dưới 134
5.2.2.4. Sự đông máu 135
5.3. Những giả thiết khác 136
5.3.1. Giả thiết thứ nhất 136
5.3.2. Giả thiết thứ hai 138
Chương 6: Nguyên nhân gây nên cái chết nhanh chóng 141
6.1. Nguyên nhân chuẩn bị 141
6.2. Nguyên nhân quyết định 151
Chương 7: Hạ Xác Đức Giêsu di chuyển và an táng 162
7.1. Hạ xác xuống khỏi thập giá 162
7.1.1. Cách thức hạ xác 162
7.2. Di chuyển xác thánh 165
7.2.1. Tư thế di chuyển 165
7.2.2. Điều kiện di chuyển 166
7.2.3. Số người di chuyển xác thánh 166
7.3. Cách thức táng liệm 167
7.3.1. Theo luật Do thái 167
7.3.2. Táng liệm cho xác thánh 168
7.4. An táng 169
8.1. Kết luận tiên quyết 173
8.2. Kết luận chung 173
8.2.1. Mồ hôi máu 174
8.2.2. Việc tra tấn và đánh đòn 174
8.2.3. Đội mão gai 175
8.2.4. Vác thập giá 175
8.2.5. Vết thương tay 176
8.2.6. Vết thương chân 176
8.2.7. Vết thương nơi tim 176
8.2.8. Nguyên nhân gây nên cái chết nhanh chóng 177
8.2.8.1. Nguyên nhân chuẩn bị 177
8.2.8.2. Nguyên nhân quyết định 177
8.2.9. Cái chết lâm sàng trên thập giá 177
8.2.10. Hạ xác, di chuyển và an táng 178
8.2.10.1. Hạ xác 178
8.2.10.2. Di chuyển 178
8.2.10.3. Táng liệm 178
8.2.10.4. An táng 179
PHẦN III: CUỘC KHỔ NẠN - TRÌNH THUẬT VÀ Ý NGHĨA 181
Chương 9: Trình thuật khổ nạn của Đức Giêsu 183
9.1. Mồ hôi máu 184
9.2. Đánh đòn lần một 191
9.3. Đánh đòn lần hai 197
9.4. Đội mão gai 203
9.5. Đánh đòn lần ba 204
9.6. Vác thập giá 208
9.7.  Đóng đinh 210
9.8.  Cơn co cứng cơ và ngạt thở 214
9.9.  Những lời cuối cùng và cơn hấp hối  216
9.10. Cú đâm tối hậu 222
9.11. Hạ xác và an táng 225
Chương 10: Theo bước tình yêu 229
10.1. Ý nghĩa Tấm khăn liệm turin 229
10.2. Bước theo cuộc khổ nạn 234
10.2.1. Hành động của tình yêu 234
10.2.2. Hình ảnh của tình yêu 236
10.2.3. Âm thanh của tình yêu 241
10.2.4. Tính chất của tình yêu 247
10.2.5. Sắc màu của tình yêu 252
10.2.6. Sức mạnh của tình yêu 255
10.2.7. Ánh sáng tình yêu - ánh sáng phục sinh 261
10.3. Thay lời kết 264
Phụ lục I: Lịch sử Khăn Liệm Turin 273
11.1. Theo truyền thống  275
11.1.1. Từ năm 30  275
11.1.2. Từ năm 500  276
11.1.3. Từ năm 900 277
11.1.4. Từ năm 1100 278
11.1.5. Từ năm 1200 278
11.1.6. Từ năm 1300 278
11.2. Theo lịch sử 279
11.2.1. Từ năm 1300 279
11.2.2. Từ năm 1400 280
11.2.3. Từ năm 1500 282
11.1.4. Từ năm 1600  285
11.1.5. Từ năm 1700 286
11.1.6. Từ năm 1800 286
11.1.7. Từ năm 1900 287
11.1.8. Từ năm 2000 305
Phụ lục II: Hình ảnh 311
Thư mục 449
1. Tài liệu nước ngoài 449
2. Tài liệu trong nước 454