Opere ascetiche
Phụ đề: Passione Di Nostro Signore Gesù Cristo
Tác giả: S. Alfonso M. De Liguori
Ký hiệu tác giả: AM-S
DDC: 232.17 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Ý
Tập - số: Vol 5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012526
Nhà xuất bản: Redentoristi
Năm xuất bản: 1934
Khổ sách: 23
Số trang: 488
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích