La souffrance de Dieu
Tác giả: François Varillon
Ký hiệu tác giả: VA-F
DDC: 232.96 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012188
Nhà xuất bản: Éditions du Centurion
Năm xuất bản: 1975
Khổ sách: 19
Số trang: 115
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích