Thương khó của Thiên Chúa, thương khó của chúng ta
Phụ đề: Cách duy nhất để yêu mến… mỗi ngày
Nguyên tác: God's passion, our passion
Tác giả: Pieerre Wolff
Ký hiệu tác giả: WO-P
DDC: 232.17 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000401
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 251
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001777
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 251
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002681
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 275
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Giới thiệu 10
Phải chăng vị Thiên Chúa này là Đấng chúng ta tin? 19
Vẻ đẹp bị tàn phá, vẻ đẹp được tỏ lộ 26
Vô giá 34
Tiền 41
Bị cưỡng bách chăng? 47
Rửa chân 54
Bữa tiệc ly: Một cử hành cuộc giải thoát 65
Bửa tiệc ly: Eucharistein 71
Bữa tiệc ly: Hai đồng xu 78
Cơn hấp hối 81
Bất bạo động 92
Bị bắt 101
Vụ xử kiện: luật bị xét xử? 117
Vụ xử kiện: nạn nhân bị xét xử? 126
Vụ xử kiện: trong dinh - vụ kiện của các Giáo hội 135
“Ecce Homo” 144
Baraba 155
Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh 159
Bị trần truồng và bị đâm thâu nhưng không bị đè bẹp 170
Pietà 179
Bị loại trừ 188
Phải chăng Thiên Chúa im lặng? 195
Thiên Chúa báo thù 204
Điều đã được viết 217
Một lịch sử tội lỗi và thánh thiện 219
Ân sủng được viết mỗi ngày trong lịch sử 221
“Phúc cho các ngươi” 223
“Emmanuel”, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và thậm chí hơn nữa 229
Tất cả đều được cứu 236