Phụng vụ là gì?
Nguyên tác: What, Then, Is Liturgy?
Tác giả: Anscar J. Chupungco, OSB
Ký hiệu tác giả: CH-A
Dịch giả: Giuse Nguyễn Thế Lân
DDC: 264.020 1 - Phụng vụ tổng quát - Thần học về Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013301
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013326
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu IX
Lời tựa XV
Chương 1: MANG CẢ BẢN TÍNH CON NGƯỜI VÀ THẦN LINH 21
Những căng thẳng do cuộc cải cách phụng vụ tạo ra.  26
Những thách đố của công cuộc Canh tân Phụng vụ .  36
Phụng vụ và công nghệ 39
Giữ ngày Chúa nhật 42
Nghi thức lễ ngày thường 45
Vai trò của phụ nữ 50
Hội nhập văn hóa 54
Phụng vụ các giờ kinh 60
Giáo hội mải mê chiêm niệm 64
Phụng vụ và vũ trụ 76
Thân xác con người và Phụng vụ 96
Chương 2: “VẬY, PHỤNG VỤ LÀ GÌ?” 113
Phụng vụ là phục vụ 114
Việc phụng thờ chính thức của Giáo hội 128
Phụng vụ và lịch sử cứu độ 141
Lịch sử cứu độ 146
Mầu nhiệm Vượt Qua và hy vọng 151
Anamnesis và Epiclesis 161
Các Á bí tích và Phép lành 173
Các cấu tố của phụng vụ 191
Lời và bí tích 192
Các thành phần khác 197
Chương 3: ĐẾN CHỨA CHA, NHỜ CHÚA CON, TRONG CHÚA THÁNH THẦN 201
Phụng vụ là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa 202
Sáng danh Đức Chúa Cha 206
Nhờ Đức Kitô Chúa chúng ta 213
Đức Kitô là bí tích 214
Đức Kitô là Đấng Trung Gian 218
Nhờ Người, với Người, trong Người 223
Trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần 226
Chúa Thánh Thần trong Phụng Vụ 226
Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời Nhập Thể 237
Sứ vụ của Đức Kitô trong Thần Khí 241
Thần Khí của Đức Chúa hiển vinh 248
Chương 4: TRONG HỘI THÁNH 253
Một cộng đoàn phụng thờ 254
Đức Kitô và Dân tư tế 258
Sự hiện diện của Đức Kitô trong Giáo hội  265
Phụng vụ như cuộc hiển linh của Giáo hội  272
Giáo hội và những nơi thờ phượng 283
Nơỉ tìm dược Giáo hội 296
Chương 5: PER RITUS ET PRECES NHỜ NGHI LỄ VÀ KINH NGUYỆN 301
Phụng vụ như buổi lễ nghi thức 302
Cácbiểu tượng phụng vụ 306
Luật chữ đỏ trong phụng vụ 319
Việc sử dụng ngôn ngữ địa phương 336
Ngôn ngữ nghi lễ 344
Những nguyên tắc chuyển ngữ phụng vụ 355
Một lưu ý về huấn thị 383
Liturgiam authenticam 383
Phụng vụ âm nhạc 392
Đổ thánh và phẩm phục phụng vụ 407
Ảnh tượng thánh trong phụng vụ 418
Truyền thông đại chúng trong phụng vụ 428
Kết luận: PHỤNG VỤ VÀ LINH ĐẠO  437
Linh đạo nói chung 437
Linh đạo phụng vụ 442