La Maison-Dieu: Autorité de la liturgie
Tác giả: Collectif
Ký hiệu tác giả: COLL
DDC: 264.020 1 - Phụng vụ tổng quát - Thần học về Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: S222
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006818
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 22
Số trang: 159
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích