Introductio in liturgiam orientalem
Tác giả: Alphonsus Raes, SI
Ký hiệu tác giả: RA-A
DDC: 264.020 1 - Phụng vụ tổng quát - Thần học về Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004566
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1947
Khổ sách: 24
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích