La Maison-Dieu: Prière liturgique, affectivité et dévotion
Tác giả: Collectif
Ký hiệu tác giả: COLL
DDC: 264.020 1 - Phụng vụ tổng quát - Thần học về Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: S218
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006836
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 232
Số trang: 168
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích