Dẫn vào phụng vụ
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 264.020 1 - Phụng vụ tổng quát - Thần học về Phụng vụ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002156
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 259
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích