La liturgie penitentielle dans la Bible
Tác giả: E. Lipinski
Ký hiệu tác giả: LI-E
DDC: 264.020 1 - Phụng vụ tổng quát - Thần học về Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009602
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 21
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích