La Maison-Dieu: Réflexion oecuménique sur la liturgie
Tác giả: Collectif
Ký hiệu tác giả: COLL
DDC: 264.020 1 - Phụng vụ tổng quát - Thần học về Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: S204
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006824
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 22
Số trang: 166
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích