Art et liturgie
Tác giả: Albert Rouet
Ký hiệu tác giả: RO-A
DDC: 264.020 1 - Phụng vụ tổng quát - Thần học về Phụng vụ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006852
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 22
Số trang: 147
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích